Presse Vejviser Kontakt For husets brugere Personpolitik  
 
  Forside     Nyheder     Forskning     Uddannelse     Innovation     Support & faciliteter     Om Forskningens Hus  


Ny doktor i stofskiftesygdomme

Fredag den 3. maj forsvarer overlæge, ph.d.  på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling Inge Bülow Pedersen sin doktorafhandling med titlen ”Thyroid autoimmunity and thyroid dysfunction in Denmark. On the importance of iodine intake and other risk factors”.

Jodindtagelse spiller en vigtig rolle for forekomsten af stofskiftesygdomme. I Danmark lå jodindtagelsen før 1997 under det internationalt anbefalede niveau, hvilket resulterede i en høj forekomst af forstørret skjoldbruskkirtel (struma) og for højt stofskifte hos ældre. I juli 1998 påbegyndtes en forebyggende indsats med frivillig jodberigelse af salt, og fra 2000 blev der indført obligatorisk jodberigelse af husholdningssalt og brødsalt i Danmark.

Dele af Inge Bülows afhandling indgår som led i det officielle monitoreringsprogram af den danske jodberigelse (DanThyr). Programmet består af flere tværsnits- og registerundersøgelser.  Undersøgelserne er udført parallelt i Aalborg (moderat jodmangel før jodberigelsen) og København (mild jodmangel før jodberigelsen) for at opnå viden om forskelle i forekomsten af stofskiftesygdomme ved kun mindre forskelle i jodindtagelse.  
Registreringen, som har fundet sted siden 1997, viser, at til trods for en relativt lille forskel i jodindtagelsen mellem Aalborg og København var fordelingen af stofskiftesygdomme før jodberigelsen meget forskellig med en højere forekomst af for højt stofskifte i Aalborg end i København, mens det omvendte billede var gældende for for lavt stofskifte.

Resultaterne viser, at jodindtagelsen er en afgørende faktor for forekomsten af skjoldbruskkirtel dysfunktion og skjoldbruskkirtel autoimmunitet i befolkningen. Selv en lille forskel i jodindtagelsen er forbundet med betydelige forskellige i forekomsten af skjoldbruskkirtelsygdomme. En for høj jodindtagelse kan også have utilsigtet effekt med øget risiko for sygdom, og det interval der gives lavest sygdomsrisiko er relativt smalt. Det ser desuden ud til, at jodindtagelsen har betydning for den måde, andre miljø og livsstilsfaktorer påvirker udviklingen af skjoldbruskkirtelsygdomme.

Inge Bülow Pedersen anbefaler i sin afhandling, at jodberigelse følges af et monitoreringsprogram med henblik på dels at følge befolkningens jodindtagelse og dels at modvirke eventuelle utilsigtede følger.
Afhandlingen er en naturlig forlængelse af Inge Bülow Pedersens ph.d., som blev forsvaret i 2002. Forskningen er herefter foregået parallelt med uddannelsen til speciallæge og efterfølgende kliniske arbejde som endokrinolog på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Forsvaret finder sted d. 3. maj kl. 14.00 i Auditorium 424, Bygning 1231, Aarhus Universitet.

Publiceret 16. april 2013 af kommunikationsenheden.comments powered by Disqus

Aalborg Universitetshospital - Forskningens Hus - Sdr. Skovvej 15 - 9000 Aalborg - Tlf. 97 66 62 40 - forskningenshus@rn.dk