Presse Vejviser Kontakt For husets brugere Personpolitik  
 
  Forside     Nyheder     Forskning     Uddannelse     Innovation     Support & faciliteter     Om Forskningens Hus  


Lægefaglig leder til Enhed for færdigheds- og simulationstræning, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital

Stillingsopslag

En nyoprettet stilling som lægefaglig leder af Enhed for færdigheds- og simulationstræning ved Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse snarest.

Om Enhed for færdigheds- og simulationstræning

Færdigheds- og simulationstræning har undergået en hastig udvikling - ikke mindst på grund af tiltagende kompleksitet af den kliniske hverdag samt fokus på at undgå fejl, der kan skade patienten. Derfor er der behov for træning af både faglige procedurer, kommunikation og samarbejde i trygge og risikofrie rammer, som et laboratorium tilbyder. Desuden er det vigtigt at opnå viden om, hvordan kompetencer opnået i et laboratorium omsættes bedst muligt til den kliniske situation.

Enhed for færdigheds- og simulationstræning er en nyoprettet samlet regional enhed for færdigheds- og simulationstræning i Region Nordjylland. Enheden er en sammenlægning af Færdighedslaboratoriet ved Aalborg Sygehus samt Center for Medicinsk Simulation(CeMS), førhen en del af den selvstændige sektor, Anæstesien, som primo 2011 fusionerede med bl.a. Aalborg Sygehus. De organisatoriske ændringer har sammen med den stigende efterspørgsel på færdigheds- og simulationstræning skabt behov for en samlet regional enhed for området.

Enheden har primær funktion samt fysisk placering i Forskningens Hus på Aalborg Sygehus og har status som ekspertfunktion i forhold til decentrale enheder på alle Region Nordjyllands sygehuse. Enheden skal desuden understøtte færdigheds- og simulationstræning hos andre parter – fx Videreuddannelsesregion Nord og University College.

Aalborg Sygehus er desuden – gennem Videreuddannelsesregion Nord – del af MIUC (Minimal Invasiv UddannelsesCenter), som varetager oplæring og træning inden for den minimal inva­sive kirurgi, inklusive robotkirurgi.

Dine arbejdsopgaver

Som lægefaglig leder af Enhed for færdigheds- og simulationstræning får du strategisk, fagligt og administrativt ansvar for den daglige drift samt for videreudvikling af enheden. Dine opgaver bliver bl.a. at:

 • Udvikle nye medicinsk-pædagogiske tiltag inden for færdigheds- og simulationstræning.
 • Indgå i nationale og internationale forskningsfora inden for færdigheds- og simulationstræning.
 • Sikre etablering, afholdelse og kvalitet af relevante kursusaktiviteter inden for de forskellige sundhedsfaglige grupper samt tværfagligt samarbejde.
 • Udrede finansieringskilder og finansiering af færdigheds- og simulationsområdet.
 • Prioritere hvilke ydelser der skal leveres – set i lyset af en stigende efterspørgsel.
 • Prioritere i forhold til anskaffelse og vedligeholdelse af udstyr og inventar samt udbygning af laboratoriernes fysiske rammer.
 • Organisere udbredelsen til de decentrale enheder.
 • Varetage personaleledelse.

Den lægefaglige leder refererer til den lægefaglige direktør på Aalborg Sygehus, som samtidig er formand for enhedens regionale styregruppe. Den fælles driftsenhed består foruden den lægefaglige leder af to personer med anden sundhedsfaglig baggrund samt teknisk og pædagogfaglig indsigt. Ud over det fastansatte personale aflønnes et stort antal kliniske undervisere på timebasis.

Den lægefaglige leders daglige samarbejdspartnere er derudover brugerne (klinikerne) og de uddannelseskoordinerende fagpersoner samt præ-og postgraduate lektorer. Andre vigtige samarbejdspartnere er sygehusledelserne i Region Nordjylland, Videreuddannelsesregion Nord, University College, Region Nordjylland, universiteterne samt eksterne partnere. Samarbejde med Simulationscentret i Skejby (SkejSim) samt andre nationale og internationale (især skandinaviske) centre vægtes højt.

Dine kvalifikationer

Vi søger en speciallæge som brænder for færdigheds- og simulationstræning.

Du skal have evner og interesse for:

 • Det medicinsk-pædagogiske område, herunder kommunikation og teamsamarbejde
 • Udvikling og forskning inden for færdigheds- og simulationstræning
 • Tværfagligt samarbejde
 • Kommunikation
 • Logistik
 • Kreativitet
 • Handlekraft

Du skal således kunne dokumentere kompetencer inden for samtlige 7 lægeroller med vægt på kompetencer inden for kommunikation, samarbejder, akademiker og professionel samt ledelse.

Hvis du ikke har ledelsesmæssige kvalifikationer forventes villighed til deltagelse i lederudviklingsforløb.

Vi kan tilbyde dig

 • Ansættelse i en nyoprettet enhed for færdigheds- og simulationstræning
 • At være med til at præge et område i rivende udvikling, hvor pædagogik, læring, kommunikation og samarbejde er i centrum
 • Dedikerede og engagerede medarbejdere

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Har du brug for flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til lægefaglig direktør på Aalborg Sygehus, Morten Noreng: Tlf.  99 32 20 23, m.noreng@rn.dk

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.
Aalborg Sygehus har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland, da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på: www.kompetenceskema.rn.dk.

I forbindelse med ansættelsesproceduren vil der blive foretaget tests af de kandidater, der indkaldelse til samtale.

Ansøgningsfrist

Ansøgning, CV samt andre relevante bilag sendes på mail til: Susanne Bjørn: skb@rn.dk senest den 16. april 2012.

Samtaler forventes afholdt den 2. maj 2012.

Aalborg Universitetshospital - Forskningens Hus - Sdr. Skovvej 15 - 9000 Aalborg - Tlf. 97 66 62 40 - forskningenshus@rn.dk